GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Karski h. Jastrzębiec

Miejscowość: Nieznana --- h. Jastrzębiec
1. Andrzej Karski, ur. ok. 1410 + Katarzyna z Mniszewa
1.1. Stanisław Karski, ur. ok. 1450 + Anna ??