GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kierzkowski / Kierzek h. Krzywda

Miejscowość: --- h. Krzywda

Miejscowość: Smoszew --- h. Krzywda