GENEALOGIA RODÓW POLSKICH

Marianna Michnowska / Wychmurska

Pokaż
Wywód przodków
Wykres potomków

Rodzice:Rodzice nieznani

Związek:1832 BrochówMateusz Kwiatkowski ojciec: Michał Kwiatkowski matka: Anna Sęk / Sak
Walenty Kwiatkowski + Katarzyna Gorszczak