GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Marianna Łasińska
Pokolenie: 1
1. Marianna Łasińska