GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Klara ??
Pokolenie: 1
1. Klara ??