GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wykres potomków: Klara ??

1. Klara ?? + Wojciech Kwiatkowski
1.1. Idzi Kwiatkowski +(1829 Bedlno) Zofia Nowak
Razem potomków: 1