GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski h. prawd. Rola

Miejscowość: Kwiatkowo --- h. prawd. Rola