GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Maszega
wg. miejscowości

województwo: mazowieckie

powiat: płockiBulkowo, gm. Bulkowo
Pokaż wszystkie gałęzie