GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Opatów, gm. Opatów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie)

1. Antoni Kwiatkowski + Marianna Romanowska
1.1. Adam Kwiatkowski, ur. ok. 1881 Opatów +(1902 Opatów) Aniela Szibalska?