GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Tarczyn, gm. Tarczyn, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie)

1. Filip Kwiatkowski + Ewa ??
1.1. Marianna Kwiatkowska, ur. ok. 1824 Tarczyn +(12.07.1858 Warszawa) Karol Pilichowski