GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Kampinos)