GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Siedlce, gm. Siedlce, pow. Siedlce, woj. mazowieckie)