GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Kutno [Łąkoszyn])