GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Krzepice)