GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Goworowo)