GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Gieczno)