GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Kazimierz)