GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Sowina)