GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Szreniawa)