GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Łanięta)