GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Łódź)