GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Krzemienica)