GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Biała)