GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Bądkowo)