GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Wrona (Stara Wrona))

1. Ludwik Kwiatkowski + Marianna Nowacka
1.1. Andrzej Kwiatkowski +(1886 Wrona (Stara Wrona)) Marianna Olszewska
1.2. Jan Kwiatkowski +(1890 Wrona (Stara Wrona)) Zofia Olszewska
1.3. Stanisław Kwiatkowski +(1908 Wrona (Stara Wrona)) Marianna Jakubiak