GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Połajewo)