GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Zduńska Wola)