GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Bystrzyca)