GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Lipno)