GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Białozórka)