GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Żurominek)