GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Skierbieszów)