GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (obwód Rówieński)