GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Żołędowo)