GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Dobrcz)