GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Ligowo)