GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Kowal)