GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Mełgiew)