GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Tarnopol, Ukraina)