GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Bedlno)