GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Niemojki)