GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. poznański)

Miejscowość: Gwiazdowo