GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. Chełm)

Miejscowość: Chełm