GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. zduńskowolski)

Miejscowość: Zduńska Wola