GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. starachowicki)

Miejscowość: Wąchock