GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. kłobucki)

Miejscowość: Krzepice