GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. ostrołęcki)

Miejscowość: Goworowo