GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. miechowski)

Miejscowość: Szreniawa

Miejscowość: Szreniawa