GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. lubelski)

Miejscowość: Bystrzyca