GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (pow. zamojski)

Miejscowość: Skierbieszów